امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد "یونسکو" 8 سپتامبر را روز جهانی سواد آموزی نامگذاری کرد.

یکی از شاخص‌های رشد در جوامع متمدن، میزان بهره‌مندی مردم آن کشور از حداقل سواد نوشتن و خواندن است. بدیهی است مبارزه با بی‌سوادی نه تنها در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام قلمداد می‌شود، بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است. هر چه افراد جامعه به سمت باسوادی شدن پیش روند، یقیناً سیر تحول و رویکرد آن جامعه به سمت مفهوم توسعه امر سریع‌تری خواهد بود. با نامگذاری چنین روزی به نام روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، جهانیان حذف این پدیده شوم را از جامعه بشری خواستار می‌شوند.

وی با اشاره به ناموفق بودن خصوصی سازی در کشور گفت: به نام خصوصی سازی زمین های کارخانه ها را فروختند، کارگران را اخراج کردند و نتیجه آن گسترش بیکاری بود

بیست و ششم مردادماه بود که علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درجلسه‌ای از گرسنگی ٣٠‌درصد ایرانیان خبر داده و گفت : «این افراد نان خوردن ندارند.»

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency