امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

بنابر اعلام مسوولان شوراي شهر و وزارت بهداشت، روزانه ٢٠ الي ٢٠٠ نوزاد معتاد در ايران متولد مي‌شود كه تمام اين نوزادان بايد در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ها بستري شده و به بهزيستي تحويل داده شوند. آيا بيمارستان‌ها و مراكز بهزيستي توان پذيرش اين تعداد كودك را در خود ايجاد كرده‌اند؟

ما به خاطر بسیاری از خطاها و اشتباهاتمان گناهکار هستیم اما بدترین جنایت ما، واگذاشتن کودکان به حال خودشان و غفلت از ”فواره‌های زندگی“ است. بسیاری از چیزهائی که ما به آن احتیاج داریم را می‌توان منتظر گذارد، اما کودک را نمی‌توان

رضا مهریزی- بسیاری بر این باورند که فقر در کشور ما نهادینه شده است و تمایزگذاری و تبعیض از عوارض اجتماعی فعالیت‌های مدنی است که بعضا در دامنه‌های مدیریتی سمن‌ها نیز مشاهده می‌شود. به اعتقاد این گروه تمایزگذاری نقطه آغاز بسیاری از آسیب های اجتماعی است که در نهایت به نهادینه شدن آن نیز می انجامد. در این میان راهکارهای متعددی برای برون رفت از فقر و تحرک اجتماعی متناسب با آن می‌تواند مورد توجه مددجویان، کارگزاران و حتی مسئولین مملکتی باشد. این که دامنه کیفی و کمی آموزش های مرتبط با مطالبات مدنی و راه‌های احقاق حقوق مدنی مردم چگونه می‌تواند شکل یابد و بر کدام بستر جاری شود یا اصلا به چنین آموزش‌هایی برای فعالیت ها مدنی نیاز است یا خیر، موضوعی است که در ادامه میزگردهای «شهروند» با حضور فعالان مدنی بدان پرداخته ایم. در این شماره نیز از حضور آقایان محمد لطفی (عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان) و حمیدرضا واشقانی‌فراهانی، که در حوزه دفاع از حقوق کودکان فعال هستند بهره جسته ایم.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency