امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان همدان با اشاره به افزایش شمار قربانیان حوادثکار در این استان، گفت: باید از بازرسان کار و تامین اجتماعی پرسید که چرا با همکاری تشکل‌های صنفی اقدامی در جهت به حداقل رساندن حوادث ساختمانی انجام نمی‌دهند.

«احمد معبودی» در این باره به ایلنا گفت: افزایش شمار کارگرانی که مردادماه در همدان قربانی حوادثکار شده‌اند، باعثایجاد شائبه‌هایی در خصوص اجرای کامل قانون کار در مورد اشتغال کارگران ساختمانی شده‌ است.

این فعال صنفی توضیح داد: بر اساس آمار موجود در مرداد ماه امسال دست کم پنج کارگر در استان همدان براثر حوادثکار کشته ‌شده‌اند. این آمار در مقایسه با آمار مشابه‌ سنوات گذشته از رشد چشمگیر قربانیان حوادثکار حکایت دارد.

مسئول شوراهای اسلامی کار همدان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از قربانیان حوادثکار بر اثر سقوط از ارتفاع کشته شده‌اند، گفت: عموما کارگران ساختمانی به دلیل ماهیت کارشان قربانی سقوط از ارتفاع می‌شوند اما نکته قابل تامل این است که شمار قابل توجهی از این کارگران را نوجوانان و جوانان ۱۷ تا ۲۰ ساله تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه مشاغل ساختمانی به دلیل ماهیتی که دارند سخت و زیان آور تلقی می‌شوند، گفت: برابر مواد ۸۳ و ۸۴ قانون کار سن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور شاغل هستند نباید کمتر از ۱۸ سال باشد.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان همدان ادامه داد: از یکسو آمار مربوط به قربانیان حوادثکار نشان می‌دهد که حداقل در مشاغل ساختمانی هیچ توجهی به شرط سنی کارگران نمی‌شود و از سوی دیگر این آمار می‌تواند این ادعا را تقویت کند که بخش دیگری از این کارگران قربانی، به قدر کافی برای این انجام این مشاغل تخصصی، آموزش ندیده‌اند.

معبودی در تشریح شائبه کافی نبودن آموزش‌های مهارتی کارگران ساختمانی گفت: وقتی در میان قربانیان حوادثکار نوجوانان ۱۷-۱۸ ساله‌ وجود دارند این پرسش مطرح می‌شود که این کارگران ساختمانی از بدو استخدام تا زمان سقوط از ارتفاع چقدر آموزش دیده‌ بودند؟

وی گفت: چنانچه این شائبه درست باشد می‌توان از بازرسان کار و تامین اجتماعی پرسید که چرا با همکاری تشکل‌های صنفی اقدامی در جهت به حداقل رساندن حوادثساختمانی انجام نمی‌دهند.

منبع: ایلنا

 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency