امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

در این زندگی پرهیاهو، جوانی پیدا شده که به عشق «کودکان کار» ۱۳۰۰ کیلومتر از دریای خزر را شنا کرده تا پیام حمایت از کودکان کار را به گوش مردم برساند

وی با بیان اینکه درباره وضعیت نوزادان معتاد به صورت عینی اطلاعاتی نداریم، ادامه داد: اما براساس اخباری که به دست ما می‌رسد؛ تقاضای درمان اعتیاد در افراد زیر 18 سال افزایش یافته است و به همین علت در حال گسترش الگوی درمان اعتیاد کودکان هستیم

سالانه ۲۰ تا ۶۰ میلیون نفر در جهان دست به خودکشی میزنند اما تنها یک میلیون نفر از آن‌ها در اقدام خود موفق میشوند. خودکشی رفتار و پدیدهای است که معمولاً در پی فشارهای اجتماعی و خانوادگی شکل میگیرد.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency