امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

تمام 365 روز سال را با کار کودک مبارزه کنیم!

کار کودک هیولای بزرگ، بی‌رحم و گرسنه‌ای است که توسط اربابان سرمایه‌دار خلق‌شده است، از کودکی انسان‌ها تغذیه می‌کند و سود و پول استفراغ می‌کند. راه‌های متفاوتی برای مقابله با این هیولا گزارش‌شده است؛ اما ما فعالان جنبش لغو کار کودک فقط یک راه می‌شناسیم و آن قطع کردن دست سازندگان است.

روز جهانی کارگر گرامی باد

دنیای وارونه و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر

اول ماه می، روز دادخواهی همه کسانی است که در چارچوب سیستم کار مزدی محصورند. روز همه ستمدیدگانی که برای زنده ماندن به جنگ برای بقا و هستی خویش واردشده‌اند.

انسان را در بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن در جدالی نابرابر و ناخوانده فروبرده‌اند. این جنگ با شیوه‌های وقیحانه و غیرانسانی اعمال می‌شود. متداول‌ترین آن‌ها، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، به‌موقع نپرداختن حقوق و مزایای شغلی، در پاره‌ای از مواقع اساساً نپرداختن همین حداقل دستمزد، نپرداختن بیمه بیکاری به نیروی آماده‌به‌کار، ناامنی و نداشتن بیمه با تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا به اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران، معلمان، رانندگان و زحمتکشان دیگر عرصه‌ها.

جهان در آشکارترین شکلی به دو سو تقسیم‌شده است، نود و نه درصد مزدبگیران و ستمدیدگان، و یک درصد، صاحبان قدرت و غارتگران ثروت. در یک‌سو جدال برای زنده ماندن و پیش رفتن برای یک زندگی انسانی و دنیایی بهتر و در سوی دیگر تحمیل فقر، بیکاری، جنگ، گرسنگی، مهاجرت و ذلت برای بهره‌کشی و استثمار و توقف جامعه بشری. رقابت و پیشی گرفتن در غارت و چنگ‌اندازی به منابع ثروت و اندوخته‌های طبیعی و محصولات کار و فعالیت انسان‌ها و خصوصی‌سازی و محدود کردن دسترسی همگان به دست آوردهایی همچون آموزش، بهداشت، بیمه و خدمات اجتماعی رایگان که حاصل مبارزات و جان‌فشانی‌های طبقه مزدبگیر و زحمتکشان جوامع بوده است. باوجود گرانی سرسام‌آور اقلام مصرفی و معیشتی، گرانی لجام‌گسیختهٔ قیمت شاخص‌های انرژی مصرفی مانند آب، گاز، برق و تلفن، حمل‌ونقل و دیگر خدماتی که در انحصار دولت است، تاب‌وتوان اقشار و طبقات فرودست را تحلیل برده و جامعه را در آستانهٔ بحران و فاجعه قرار داده است. دسترسی نداشتن به تغذیه مناسب رشد و زندگی و همچنین خدمات درمانی و مراقبت‌های روانی، از عواملی است که خشم و عصبیت توده‌های جامعه را تشدید کرده است.

در کنار افزایش موج اخراج‌ها و بیکار سازی‌ها، شاخص دیگری در حال افزایش است و آن صف بیکاران جدید که بخش عمده آنان فارغ‌التحصیلان مراکز علمی و دانشگاهی و مهاجرینی است که از اقصی نقاط ایران و کشورهای همسایه به جستجوی نان و آسایش به مراکز و شهرهای بزرگ وارد می‌آیند. اعتیاد، تن‌فروشی، خودکشی، وجود میلیونی زندانیانِ پرونده‌های قضایی معضلات اجتماعی و فجایع دیگری که ریشه در بی‌عدالتی و توزیع غیرعادلانه ثروت در جامعه داشته و زمینهٔ بروز اعتراضات گردیده است. یکی از شوم‌ترین دستاوردهای این شرایط بغرنج و غیرانسانی، به کار کشیده شدن کودکان و به یغما رفتن کودکی میلیون‌ها کودک است.

اما؟! در سال‌ها و روزهای اخیر شاهد زندانی کردن و به بند کشیدن کارگران، معلمان، دانشجویان و نمایندگان دیگر اقشار جامعه که به‌واسطه اعتراض به وضعیت مزد و معیشت خویش هستیم. در این میان پاسخ مسئولین و متولیان جامعه به‌جای رفع بحران‌ها و ارائه راهکارهای منطقی جلوگیری از فجایع انسانی که بر سر کودکان و دیگر اعضاء جامعه وارد می‌آید، سرگرم سرکوب و خفه کردن انسان‌های مسئول و آگاهی است که به دفاع از حق حیات و شأن هم‌طبقه‌ای‌های خویش و به‌ویژه دفاع از حق کودکی بر خواسته‌اند. هرگونه مطالبه و اعتراضی را با فشار و محدودیت بیشتری مواجه کرده و هرروز با ابزارهای جدیدی نظیر اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و نظایر آن درصدد به سکوت کشاندن هرگونه دادخواهی می‌باشد.

مصداق اخیر این فشارها؛ اتهامات کارگران و معلمان زندانی می‌باشد که با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به بند کشیده شده‌اند و در اعتراض به این اتهامات و احکام زندانی که به آنان تحمیل‌شده دست به اعتصاب غذا می‌زنند. ضمن خواهش از این دوستان و دیگر زندانیان برای صرف‌نظر کردن از اعتصاب غذا که آسیب‌ها و خطرات جبران‌ناپذیری را متوجهشان می‌سازد، از مسئولین و متولیان امر تقاضای رسیدگی فوری به خواسته‌ها و رفع اتهام و آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان با اتهامات مشابه را داریم.

در گرامی داشت روز جهانی کارگر باید به این وضعیت فلاکت‌بار اعتراض کرد و برای پایان دادن به آن و در حمایت از کارگران و معلمان و پرستاران و همه کسانی که در پی حق‌طلبی و دادخواهی ستمدیدگان جامعه برخاسته‌اند که مقدم‌ترین آنان کودکان و کودکان کار هستند، هم‌صدا و متحد شد.

نه به دستگیری و زندان کارگران و معلمان

نه به فقر و فلاکت انسان

نه به استثمار انسان از انسان

نه به کار کودکان

زنده‌باد شادی و بازی برای کودکان 1 می 2016 (12 اردیبهشت 1395)

برقرار باد زندگی انسانی و خوشبختی برای همگان. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency