امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

شاید برای بسیاری مفهوم اقدامات و خدمات بشردوستانه نامأنوس بنماید. خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق می‌گردد که به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسان‌ها به‌ویژه در هنگامه مخاصمات مسلحانه و بحران‌های انسانی صورت می‌گیرد.

در آموزش و پرورش در گروه سنی کودک و نوجوان، مهمترین آسیب اجتماعی را رفتارهای پر خطر می دانیم زیرا این گروه سنی یعنی کودک و به ویژه نوجوان ویژگی هایی همچون دوره بلوغ و هیجانات دارند که مربوط به سن آنها می‌شود

وی همچنین خبر داد: اخیرا در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مساله «عفاف و حجاب» مطرح شده است و وزیر کشور و شورای اجتماعی مسوولیت ارائه گزارش در این حوزه را برعهده گرفته‌اند تا آن را آماده کنند تا پس از آن این مساله در دستور شورای انقلاب فرهنگی قرار گیرد

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency