امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

رکورد شنای ۱۳۰۰ کیلومترِ آب‌های آزادِ جهان قدمی اولیه برای نمایاندن مشکلات کودکان کار و حمایت از آنان است.

این رکورد هم‌اکنون در دریای خزر به‌وسیله آقای احمد شعبانی فرد به نفع کودکان کار و خیابان در حال انجام است و خوشبختانه از پوشش خوب خبری بهره برده است. 

از همه دوستان و فعالین و انسان‌هایی که دغدغه‌ی معضل کار کودکان را دارند  تقاضا داریم در جهت ادامه این حرکت عظیم اجتماعی ما را یاری داده تا این حرکت را تا خط پایان به نحو احسن انجام دهیم.

در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲ آگوست (21 مردادماه) را به‌عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با اندیشهٔ «ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد تا عملاً در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند.

وی تاکید کرد: بر اساس این طرح که از ابتدای شهریور ماه و با افتتاح سه مرکز در تهران رونمایی خواهد شد، نزدیک به هزار کودک کار و خیابانی پایتخت ساماندهی و از حقوق اجتماعی و حق تحصیل برخوردار خواهند شد

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency