امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

روزبه کردونی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: با تاکید وزیر رفاه، شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان در سراسر کشور فعال خواهد شد تا مسائل منطقه‌ای در سطح همان منطقه بررسی و راهکارهای بومی برای مواجه با مقوله کودکان کار و خیابان ارائه شود.

 

وی ادامه داد : طبق آیین‌نامه فعلی شورای ساماندهی کودکان خیابانی که با تصویب کمیته اصلاح آیین‌نامه به نام حمایت اجتماعی از کودکان کارو خیابان تغییر کرده است، هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه در استان‌ها توسط کارگروه اجتماعی استان و با محوریت ادارت کل بهزیستی اعمال می‌شود.

دبیر شورای حمایت اجتماعی از کودکان کاروخیابان، با اشاره به اینکه وجود هماهنگی مناسب بین دستگاه‌های دولتی یکی از ویژگی‌های بارز دولت تدبیر و امید است، عنوان کرد: تا کنون این شورا در چهار استان البرز، فارس، لرستان و خوزستان فعال شده است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم در تمام استان‌هایی که با چالش کودکان کار و خیابان و بازماندگی از تحصیل آنها مواجه هستند، فعال شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با فعال شدن شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان که دو جلسه از آن با ریاست وزیر رفاه تشکیل شد، هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در این حوزه به میزان قابل توجهی افزایش یافته و هم اکنون بین دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزرات رفاه، معاون اجتماعی بهزیستی ، مرکز امور اجتماعی وزارت کشور، مرجع ملی کودک، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و شهرداری تهران همکاری و هماهنگی مناسبی در حوزه سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های مرتبط با کودکان شکل گرفته که البته بنا بر این است که این هماهنگی‌ها افزایش پیدا کند.

کردونی در خصوص نتایج حاصل از اجرای طرح پایلوت «مشوق‌های تحصیلی به کودکان بازمانده از تحصیل» نیز عنوان کرد : در سال 1393 با دستور وزیر رفاه از محل اعتبارات وزارتخانه مبلغ 30 میلیارد ریال برای این طرح پایلوت تخصیص پیدا کرد و چهار استان خوزستان، فارس، تهران و البرز به عنوان استان‌های پایلوت انتخاب شد.

وی در پایان گفت: نتایج اولیه این طرح تا پایان اردیبهشت با حضور کارشناسان ارائه می‌شود تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، مرحله بعدی طرح با شمول بیشتری اجرا شود.

 

 

منبع : سایت وزارت تعاون 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency