امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

میدری معتقد است که در حوزه کودک‌آزاری با ضعف قانونی مواجه هستیم، زیرا در این مواقع، نظر پزشکی قانونی پذیرفته نمی‌شود و تنها زمانی یک جرم از نگاه قانون محرز محسوب می‌شود، که دیده شده باشد

سال ۱۸۱۰ حدود ۲ میلیون کودک در سنین مدرسه رفتن، بین ۵۰ تا۷۰ ساعت را در هفته کار می‌کردند که بیشتر آن‌ها از خانواده‌های فقیر می‌آمدند. وقتی والدین از عهده مخارج فرزندان‌شان برنمی‌آمدند آن‌ها را به صاحبان کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها می‌سپردند

سر به نیست کردن مخالفان روشی برای اشاعه ارعاب در جوامع انسانی است. روز 30 آگوست روز بینالمللی قربانیان ناپدید شدنهای اجباری و روزی برای توجه به سرنوشت افرادی است که در مکانها و شرایط نامناسب و ناآشنا برای خویشاوندان و نمایندگان قانونی آن‌ها نگهداری میشوند. سابقه این روز به یک سازمان غیردولتی در کاستاریکا برمی‌گردد که درزمینهٔ مقابله با حبس‌های محرمانه، ناپدید شدن اجباری و آدمربایی فعال بود. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1992، اعلامیه حفاظت از تمامی افراد در برابر ناپدیدشدگی را به تصویب رسانده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ به‌عنوان یک نهاد غیردولتی در این زمینه رسالت خاصی دارد زیرا از طریق ردیابی خدمات و فعالیتهای 189 نهاد صلیب سرخ و هلال‌احمر جهان اطلاعاتی در مورد سرنوشت خانواده زندانیان به دست میآورد.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency