امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

ضد خاطرات‌: تجاوز پدر‌بزرگ، دو سال و نیم کتک خوردن‌، مهاجرت‌، اعتیاد پدر، سکس پدربزرگ و مادر، احساس گناه مادر!

روز پایانی و در واقع جلسه ی دومِ همایش در دانشگاه تهران آغاز شد. حدود 18 – 19 ان جی او کنار درب ورودی غرفه داشتند. جلسه با عنوان آی تی سی - نقش فراورده های علمی امروز در رابطه با نت و کامپیوتر- و و طرز استفاده از آن در آموزش پرورش آغاز شد. از این بابت کلاسهای آن لاین،  در دورترین نقاط محروم با برقراری یک پایگاه اینترنتی می توانند در دسترس همگان قرارگیرند.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency