امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

مدتی از حمله به کارتن خواب ها در میدان هرندی میگذرد و فعالین اجتماعی یکی پس از دیگری موضع گیری هایی در این مورد انجام می دهند.  در این بین، اصل ماجرای اعتیاد و ریشه های آن و دستانِ کثیف مافیای مواد مخدر فراموش شده و به جزئیات کم اهمیتی پرداخته می شود. این فرافکنی، معلول دستان پشت پرده ای است که در ازای پاسخ به این سوال مهم، صورت مسئله را پاک می کنند و مسائل را به گونه ای دیگر مطرح می نمایند تا اذهان عمومی  منحرف شود .

هم اکنون در آخرین روزهای سرد پاییز ، عمو خیاط و 22 یاور کودک در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، 91 دانش آموز را همراهی می کنند.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency