امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

هم اکنون در آخرین روزهای سرد پاییز ، عمو خیاط و 22 یاور کودک در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، 91 دانش آموز را همراهی می کنند.

46 نفر از این هنرجویان، کودک کار و 45 نفر کارگران بازمانده از تحصیل هستند                    . 
 از دانش آموزی که در طی چهار سال، 11 پایه تحصیلی را پشت سر گذاشته تا سواد آموزانی که روز به روز تغییر را بیشتر احساس می کنند                .
 
 کودکانی که از صبح تا غروب مشغول کار در کارگاه های خیاطی ، بنایی و کفاشی و ... هستند و  دیگر زمان و توانی برای درس خواندن ندارند.
به دلیل کار در کارگاه ها، از کودکان کار خیابان کمتر دیده می شوند. روزهای جمعه، تنها فرصتی است که برای استراحت دارند.
از  شهریار، وردآورد، شهر ری، خاوران، عباس آباد و خیابان های اطراف، خود را به کلاس هایی می رسانند که  ده سال و اندی پیش، عمو خیاط اسمش را " کلاس خلاقیت " گذاشت و از سال  1389  تا امروز با نام  "هنر خواندن و نوشتن " به کار خود ادامه می دهد.                                         
اگر من و فعالین کودک کار  فراموشمان نشود ، جمعه ها هیچ گاه تعطیل نیست. 

 

نویسنده : سام بورور   

منبع : نشریه داخلی جمعیت دفاع

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency