امروز: 28 - 06 - 97 | میلادی 2018 - 09 - 19

19 نوامبر برابر با 28 آبان روز جهانی مبارزه با کودک آزاری نامیده می شود. این مناسبت برای دوستداران و مدافعان حقوق کودکان و بویژه فعالان جنبش لغو کار کودک، روز اعتراض سراسری به همه ی اشکال خشونت و آزار کودکان است. خصوصا" بدترین اشکال آزار و سوء استفاده و خشونت علیه کودکان که با نام "کار کودک" خوانده می شود.

روز جهانی کارگر، روز گرامیداشت، یادآوری و تاکید بر همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران در سراسر جهان است.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency