امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

۱۶ مهر روز جهانی كودك را در حالی برگزار می‌كنیم كه فریاد دادخواهی حداقل۲۶۰میلیون كودك كار از سراسر جهان؛ علیه بی‌حقوقی و استثمار بگوش می‌رسد.

بیانیه جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان

 به مناسبت روز جهانی كارگر سال 91

 

روز جهانی كارگر، روز همبستگی بین‌المللی كارگران جهان و روز مشترک اعلام مطالبات و مواضع آنهاست.

در سراسر جهان، به دلیل وجود مناسبات استثمارگرانه، كارگران كه اكثریت افراد جامعه ی بشری را تشكیل میدهند، برای زنده ماندن چاره ای جز فروش نیروی كارشان ندارند، صاحب ابزار تولید نیستند و تمامی ثروت های موجود در جهان حاصل دسترنج آنهاست ، در شرایطی نابرابر و غیر انسانی زندگی خود را میگذرانند. شرایط دشوار زندگی برای كارگران و خانواده های آنان كه نتیجه‌ی مناسبات سود محور سرمایه داری است، روز به روز بدتر و بدتر میشود.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency