امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

جمعی از مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد کشور، با اعلام همدردی با خانواده ستایش، دختر 6 ساله‌ای که در ورامین به قتل رسید، فعالان حقوق کودکان را به آرام کردن فضای جامعه در جهت جلوگیری از اعدام عامل این جنایت که خود کودک و قربانی شرایط اجتماعی-اقتصادی است دعوت کردند و خواهان رعایت استانداردهای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان شدند.
متن این بیانه به این شرح است:

8 مارس، روز جهانی زن گرامی باد

8 مارس روز جنبشی سرزنده و پویا در کارزار و تلاش در برابر نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در جهان است که پا به‌پای جنبش لغو کار مزدی و لغو کار کودک، می‌رود تا بساط همه‌ی نابرابری‌ها را درنوردد. تبعیض و نابرابری جنسیتی اختراع نظام سرمایه‌داری نیست اما یکی از پایه‌های تحکیم سیستم اقتصادی مبتنی بر کار مزدی است.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency