امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) روز اعتراض انسان هائی است فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت و مذهب، با پرچم اتحاد کارگران جهان. اتحادی علیه بیکاری، تورم، ساعات کار، گرسنگی، شکاف طبقاتی، زندگی پر حسرت خانواده و در یک کلام مصائب طبقه کارگر  و ایجاد دنیای بهتر.

• می‌دانیم که رقابت میان سرمایه با سرمایه، منطقه‌ی نفت‌خیز و دارای منابع گسترده‌ی فسیلی خاورمیانه را به منطقه‌ای استراتژیک برای حفظ برتری و هژمونی اقتصادی در جهان تبدیل نموده است و ظهور کشور اسرائیل و حمایت آمریکا و غرب از آن و بحران سازی‌های منطقه‌ای‌اش، تلاشی برای حفظ این برتری است.

• همچین می‌دانیم که سرمایه‌داری در بحرانی عمیق فرو رفته است، هر چند شاید صدای فروریختنش میان هیاهوی بمب‌هایی که بر سر ملت‌ها می‌ریزد، شنیده نشود، اگر این صداها خود بخشی از صدای ویرانی‌اش نباشد!

 

 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency