امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18


در تاریخ بشریت، انسان‌ها به اندازه‌ی امروز در راه مهاجرت نبوده‌اند. امروزه از هر سی و پنج نفر در جهان، یکی مهاجر است. در آینده، کمتر انسانی در همان‌جایی خواهد زیست که به دنیا آمده است. در این راستا یک جمله‌ی کوتاه کافی است: "سلام! چه خوب که اینجا هستی. خوش‌آمدی."

بیانیه به مناسبت 25 نوامبر؛ 

روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان

روزی در جهان نیست که زنان مورد خشونت واقع نشده باشند و از طرف دیگر؛ روزی در جهان نیست که در برابر خشونت و تعرض به زنان، مقاومت، تلاش و مبارزه برای رهایی از این ستم و بی حقوقی صورت نگرفته باشد.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency