امروز: 31 - 04 - 03 | میلادی 2024 - 07 - 21

روز جهانی کودک و وظایف ما


دنیای سود و سرمایه اگر چه با سرعت سرسام‌آوری ابزار تولید را در عرصه غلبه بر طبیعت و کسب مایحتاج جامعه بشری به جلو برد، اما با ولع سیری‌ناپذیرش در وقت تولد مشتی از خون و کثافت به دنیا پاشیده و روابط انسان‌ها را به قهقرا کشاند و از خود جنگ و کشتار و مجروحین میلیونی، اعتیاد و باندهای مخوف تهیه و توزیع مواد مخدر، تن‌فروشی، دسته‌های کشتار و ترور، گرسنگی و بیکاری، فقر و فلاکت، زندان و هزاران تباهی و سیاهی بجا گذاشت. در این میان کودکانْ بی‌دفاع پا به چنین جهانی می‌گذارند؛ اولین قربانیان گرسنگی، مهاجرت، جنگ، بیکاری، تبعیض، نبود بهداشت، آموزش، مدرسه و کلاس درس، رهاشده در بازار بهره‌کشی، بازار کار، بازار سکس، سوءاستفاده در جنگ با عنوان کودک سرباز، کار خانگی و...
زمان برای کودکان در جهان متفاوت از قبل است اعتلای جنبش خود به خودی حق کودکی آن‌چنان توانمند است که مسببین شرایط و مصائب کودکی به روی زمین داغ ایستاده و به تناقض افتاده‌اند. سپری شدن بیست هفت سال از تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دو قرن مبارزه اجتماعی برای لغو کار کودک و حق کودکی و دستاوردهای مهم آن در بخش قابل ملاحظه‌ای از کشورهای جهان و شعور انسان‌ها در کل قرن بیست و بیست‌ویک به گونه‌ای پیش رفته است که رسانه‌های دنیا و نهادهای بین‌المللی به صورت متداوم شرایط زیستی و روانی و اتفاقات و مصائب کودکان را انعکاس می‌دهند و شعار کودک نباید کار کند را می‌دهند اما به‌ویژه در عمل از کار کودک بهره‌وری می‌نمایند. تقریباً تمام قوانین کشورها با اندکی اغماض کار کودک را منع می‌نمایند اما عملاً چهارصد میلیون کودک در جهان کار می‌کنند و از هر دو کودک در دنیا یکی زیرخط فقر زندگی می‌کند. در این میان «پیمان‌نامه حقوق کودک» که با هدف چهار اصل زیر تهیه و تقریبا همه‌ی دولت‌ها آن را امضا نمودند گویاتر است: «یک؛ حق تأمین حقوق و نیازهای اصلی کودک که شامل تحصیل اجباری و رایگان نیز هست. دو؛ حمایت از کودکان در برابر استثمار، بازداشت خودسرانه و غیره. سه؛ پیشگیری از ایراد آسیب به کودکان، به‌عنوان وظیفه جامعه و دولت. چهار؛ حق مشارکت کودکان و برخورداری از حق اظهارنظر». این‌ها زبان و ادبیات نوشتاری و گفتاری مسببین مشکلات کودکان در سطح بین‌المللی است که حامل تضاد حرف و عمل و منافع طبقاتی آن‌هاست که ریشه‌اش انعکاس شعور و پیشرفت انسان امروز در حمایت از حق کودکی از یک‌سو و منافع مالی دولت و سرمایه‌داران که نمی‌تواند از آن بگذرد از سوی دیگر است. این سطح از درک و حق کودکی که در قوانین و مدیای دشمنان کودکان انعکاس دارد نشان از توان و قدرت جنبش اجتماعی حق کودکی است که اگر تعریف تشکیلاتی نکنیم و از آن تشکیلات مستقل نسازیم، نیرو سازمان ندهیم، منافع کودکان به عمل و کرسی نمی‌نشیند و سالیان دراز از گُرده کودک بهره‌کشی می‌شود و تأمین نشدن حق و حقوق و نیازهای اصلی کودک ادامه می‌یابد. لذا سعی و تلاش بی‌وقفه فعالین باید در تقابل با این موضوع پرچم سازمان‌دهی یک جنبش مطالبه گرِ جدی و سراسری را به اهتزاز درآورد.
- لغو کار کودک همین امروز ممکن است.
- برخورداری کلیه کودکان از امکان تحصیل اجباری و رایگان فارغ از جنسیت، نژاد، قومیت، تابعیت، مذهب، دارا بودن یا نبودن مدرک شناسایی و ملیت. "تحصیل اجباری و رایگان" عاجل وفوری با تأمین و تضمین بدون قید و شرط امکان آموزش با کیفیت، و تمام هزینه‌های کودکان برای قرارگیری در فرایند آموزش رسمی از جمله مسکن، تغذیه، پوشاک، ثبت‌نام، نوشت‌افزار و... توسط نهادهای دولتی تا پایان دوره متوسطه.
-بازگشت به تحصیل میلیون‌ها کودکی که از چرخه آموزش به دلایلی نظیر اختلاف طبقاتی، بیکاری و فقر جا مانده‌اند و دسترسی آسان و فوری تمام کودکان در معرض آسیب به فرایند آموزش رسمی.

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency