امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

 

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آماده شدن سند رشد و تکامل همه جانبه کودکی و تصویب آن در دو هفته آینده در شورای معین که با حضور مسئولان و نمایندگان 9 وزارتخانه برگزار می شود، خبر داد.

 

به گزارش ایسنا، دکتر سید حامد برکاتی روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه بازنگری سند رشد و تکامل همه جانبه کودکی گفت: این سند، ظرف چند ماه آینده و قبل از پایان سال 95 در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با حضور 9 وزیر و به ریاست جمهور تشکیل می شود، برای تصویب نهایی ارائه شده و بعد از آن اجرایی می شود.

 

برکاتی به برنامه های پیش بینی شده در این سند اشاره کرد و گفت: این برنامه ها و اقدامات به دوران قبل از لقاح و به طور مشخص از لقاح تا 8 سالگی توجه دارد. چون عمده رشد مغز انسان یعنی 60 درصد در سال اول، حدود 80 درصد تا 3 سالگی و بیش از 90 درصد آن تا 8 سالگی شکل می گیرد.

 

 

رئیس دبیرخانه کشوری رشد و تکامل همه جانبه کودکان در ادامه افزود: از آنجایی که فرصت هایی که برای بالندگی ذهنی ،جسمی و عملیاتی یک انسان وجود دارد عمدتا در 8 سال اول زندگی است، بنابراین لازم است برای این زمان برنامه ریزی ویژه داشته باشیم زیرا کشورهایی که چالش های سلامتی را پشت سر گذاشته اند برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان سرمایه گذاری کرده اند و برای 8 سال اول عمر برنامه ریزی کرده اند.

 

وی منظور از چالش های سلامتی را غلبه کردن بر میزان بالای مرگ و میر کودکان خردسال و به طور مشخص مرگ و میر کودکان زیر یک، 5 و نوزادان و نیز غلبه کردن بر سوء تغذیه عنوان کرد.

 

 

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت در ادامه یادآور شد: طبیعتا برنامه مراقبت و تغذیه مادر باردار از زمان لقاح و سپس فراهم آوردن تسهیلات برای مادر باردار اعم از مرخصی زمان بارداری را از جمله اقدامات اجرایی عنوان کرد که برنامه آن بعد از تصویب سند باید نوشته و اجرا شود.

 

 

وی در ادامه فراهم نمودن زایمان استاندارد و ایمن را از جمله مهمترین دستاوردهایی عنوان کرد که با اجرای طرح تحول سلامت ایجاد شده است.

 

رئیس دبیرخانه کشوری رشد و تکامل همه جانبه کودکان در ادامه افزود : سند رشد و تکامل همه جانبه کودکی تمامی حیطه های جسمی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی کودک را در برمی گیرد و مباحث جامع آن مربوط به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شهرداری ها و سازمان بهزیستی است.

 

برکانی گفت: براساس این سند معتقدیم کودک زیر 8 سال یک شغل دارد و آن بازی است که با این نظر طبیعتا ساخت و ساز و احداث زمین های بازی برای کودکان از جمله حوزه هایی است که باید به آن توجه کرد.

 

 

وی در ادامه تصریح کرد: بحث سلامت معنوی و آماده کردن بسته های خاص برای گروه های سنی تا 8 سال به منظور توجه به بحران هویت معنویت در جوانان مهم است.

 

به گزارش وبدا؛ رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت یادآور شد: سند پیش نویس رشد و تکامل همه جانبه کودکان با همکاری وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شهرداری ها و سازمان بهزیستی حدود 3 سال و در سال های 88 تا 91 آماده شده است و مصوبه ابتدایی آن نیز در سال 92 از شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گرفته شده که در جلسه بعدی شورای معین که تا دو هفته دیگر تشکیل می شود نهایی خواهد شد.

 

 

براساس گزارش وبدا، وی در ادامه افزود: این سند، ظرف چند ماه آینده و قبل از پایان سال 95 در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با حضور 9 وزیر و به ریاست جمهور تشکیل می شود، برای تصویب نهایی ارائه شده و بعد از آن اجرا می شود.

منبع: ایسنا

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency