امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کار کودک، روز یکشنبه 23 خردادماه نشستی را در محل انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار خواهد کرد.


در این نشست خانم مریم پناهی (کار کودکان، نیروی کار ارزان، ارتش بیکاران)، آقای حسین میربهاری (لغو کار کودک، همین امروز) و آقای محمد لطفی (زمینه‌های کار کودک در قوانین) سخنرانی خواهند کرد
این نشست در روز یکشنبه 23 خردادماه بین ساعت 17 الی 19 در سالن انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency