امروز: 03 - 06 - 98 | میلادی 2019 - 08 - 25

روز ششم آوریل درواقع آغازگر نخستین دوره بازی‌های المپیک تابستانی مدرن در سال 1896 به میزبانی یونان بوده و این روز به‌عنوان روز ورزش در خدمت توسعه و صلح نام‌گذاری شده است.

 

صلح و توسعه پایدار موردنظر یونسکو، صلح در ذهن‌ها و توسعه موردنظر یونسکو، توسعه ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی یک کشور و همچنین پایداری زیست‌محیطی است. رسیدن به این صلح و توسعه پایدار از طریق پنج حوزه مختلف شامل آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و فرهنگ و ارتباطات است.

اهدافی که یونسکو در ورزش دنبال می‌کند شامل "ورزش و صلح، ورزش و اخلاق، ورزش و همگرایی، ورزش و انسجام اجتماعی و ورزش و توسعه" است.

با توجه به کاربرد ورزش در اجتماع و توجه ویژه به ورزش همگانی و ارائه طرح‌های خلاقانه در حوزه ورزش می‌توان به اهدافی که یونسکو در ورزش دنبال می‌کند رسید. توسعه ورزش همگانی باید در کنار توسعه ورزش قهرمانی باشد و هر کشوری که می‌خواهد به صلح و توسعه برسد باید در همه زمینه‌ها ازجمله ورزش پیشرفت داشته باشد.

ورزش زمینه‌ای برای به اشتراک گذاردن احساسات، نزدیکی جوامع و توانمندسازی محرومان فراهم می‌آورد. امروز بیش از هر زمان دیگری برای تقویت زمینه‌های استقرار صلح ماندگار و توسعه همه‌جانبه و پایدار نیازمند ورزش هستیم. ورزش به‌ویژه در شرایط ناآرامی می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت انسجام اجتماعی، تساوی جنسیتی و توانمندسازی جوانان باشد و فوایدی فراتر از فعالیت استادیوم‌ها و مکان‌های ورزشی را شامل شود. کمتر چیزی مانند ورزش قادر است مردان و زنان را از فرهنگ‌های مختلف دور هم جمع کند و این پیوند را در قالب تأکید بر ارزش‌های مشترک بازی عادلانه، احترام متقابل و روحیه کار گروهی ایجاد کند. ورزش و تربیت‌بدنی به‌ویژه برای جوانان هم ازنظر بهداشت و سلامت و هم ازنظر مشارکت مدنی مهم است.

در هر جامعه‌ای ورزش بسترساز تحقق رؤیاها و نیرومحرکه‌ای برای تغییرات مثبت است.

منبع:

http://72sq.com/

 

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency