امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

سر به نیست کردن مخالفان روشی برای اشاعه ارعاب در جوامع انسانی است. روز 30 آگوست روز بینالمللی قربانیان ناپدید شدنهای اجباری و روزی برای توجه به سرنوشت افرادی است که در مکانها و شرایط نامناسب و ناآشنا برای خویشاوندان و نمایندگان قانونی آن‌ها نگهداری میشوند. سابقه این روز به یک سازمان غیردولتی در کاستاریکا برمی‌گردد که درزمینهٔ مقابله با حبس‌های محرمانه، ناپدید شدن اجباری و آدمربایی فعال بود. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1992، اعلامیه حفاظت از تمامی افراد در برابر ناپدیدشدگی را به تصویب رسانده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ به‌عنوان یک نهاد غیردولتی در این زمینه رسالت خاصی دارد زیرا از طریق ردیابی خدمات و فعالیتهای 189 نهاد صلیب سرخ و هلال‌احمر جهان اطلاعاتی در مورد سرنوشت خانواده زندانیان به دست میآورد.

بنابر اعلام مسوولان شوراي شهر و وزارت بهداشت، روزانه ٢٠ الي ٢٠٠ نوزاد معتاد در ايران متولد مي‌شود كه تمام اين نوزادان بايد در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ها بستري شده و به بهزيستي تحويل داده شوند. آيا بيمارستان‌ها و مراكز بهزيستي توان پذيرش اين تعداد كودك را در خود ايجاد كرده‌اند؟

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency