امروز: 08 - 03 - 03 | میلادی 2024 - 05 - 28

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دزفول گفت: متاسفانه و با وجود رشد خدمات آموزشی در حوزه‌های مختلف بیش از  40 هزار دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی در  واحدهای آموزشی مختلف شهری و و روستایی شهرستان دزفول ترک تحصیل کرده‌اند

 

 معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دزفول گفت: بیش از ۴۰ هزار دانش آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی در واحدهای آموزشی مختلف شهری و روستایی شهرستان دزفول ترک تحصیل کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از دزفول، سودابه دستی‌ترک عصر امروز در جشنواره جابر بن حیان دزفول اظهار داشت: توجه به حوزه آموزش و پرورش و تأمین نیازهای آن یک ضرورت مهم در مسیر اعتلای فردی و فرهنگی جامعه است.

وی افزود: اگر ما به آموزش و پرورش و نیازهای آن به عنوان یک اصل مهم فرهنگی و اجتماعی، نگاهی مؤثر و مثبت داشته باشیم بسیاری از مشکلات موجود و معضل‌های اخلاقی جامعه کاسته و رفع می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: دزفول نیز در این حوزه، دارای جمعیتی جوان و با ظرفیت و مستعد بوده و همین مقوله بیش از گذشته لزوم توجه به خدمات این حوزه را مطرح و بیان می‌کند.

وی گفت: متاسفانه و با وجود رشد خدمات آموزشی در حوزه‌های مختلف بیش از  40 هزار دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی در  واحدهای آموزشی مختلف شهری و و روستایی شهرستان دزفول ترک تحصیل کرده‌اند.

دستی‌ترک بیان کرد: این دانش آموزان در مقاطع تحصیلی اول تا ششم ابتدایی و به علت مشکلات مختلف فردی از ادامه تحصیل بازمانده‌اند که در این مسیر باید به دنبال کاهش این جمعیت در شهرستان باشیم.

وی افزود: همچنین در حال حاضر، بیش از 2 هزار معلم و کادر آموزشی در مقطع ابتدایی شهرستان و در بخش‌ها و واحدهای آموزشی مختلف شهرستان دزفول به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان می‌پردازند که همین مقوله بیش از گذشته توان و نیازهای شهرستان را در این حوزه مطرح می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دزفول بیان کرد: ما باید بیش از گذشته به دنبال اعتلای آموزشی شهرستان باشیم چرا که آموزش مهم‌ترین محور فرهنگی جامعه بوده و نقش مهمی در تربیت و توسعه آگاهی اقشار مختلف اجتماعی دارد و توجه مناسب به این حوزه زمینه توسعه پایدار شهرستان را بیش از گذشته فراهم می‌کند.

 

 

 

منبع : خبرگزاری تسنیم

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency