امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

جناب آقای قالیباف
به عنوان یک فعال اجتماعی هر چه می اندیشم از کار و فعالیت های شما، جز خیابان های پر دست انداز و کودکان  سراپا فرورفته در سطل های آشغال چیزی به یاد نمی آورم.

دیگر شنیدن اخبار حملات وحشیانه نیرو های شهرداری  به دست فروشان و دوره گردها تبدیل به یک خبر عادی شده است. یک شب با همکاری نیروی انتظامی به کارتن خوابها حمله می کنید و شبی دیگر به یک کارواش. از در و دیوارمنزل خادم مسجد بالا رفته و از صاحبخانه و پناه بردگانش با قمه و چماق پذیرایی   می کنید.

باور کنید شرم آور است که نیرو های دولتی از بین افراد معلوم الحال جامعه استخدام و تحت عنوان طرح انضباط اجتماعی ، بلای جان دست فروشان شوند. در پیاده رو ها عربده کشند و با لگد ، بساط دوره گردان را  به هم ریزند. طرحی که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی و برقراری نظم اجرا می شود ، موجب وحشت و احساس عدم امنیت عابرین پیاده شده است.

حمایت های شما و شورای شهر تهران از برخوردهای غیر انسانی موجب بروز و تکرار چنین مشکلاتی شده، حتما به خاطر دارید که در  سال گذشته،  پرسنل شما با ضرب و شتم، دوره گردی به نام «علی چراغی» را کشتند. چشم شما روشن! ابوالفضل پسر پانزده ساله مرحوم چراغی ترک تحصیل کرده و برای حمایت از خانواده اش میوه می فروشد، باعث خجالت است؛ ولی ماموران شما به چرخ میوه ابوالفضل هم رحم نکردند.
پیمانکاران شما کودکان تهران را تمام قد، به داخل سطل های آشغال می فرستند و از هیچ سوء استفاده ای دریغ نمی کنند.
در شهر ما با فروش طرح ترافیک، قانون معامله    می شود و سرمایه دار اجازه ورود به هر محلی را به دست می آورد.

حتما از وضعیت مترو و اتوبوس ها هم خبر دارید. فاجعه منا را در ایستگاه صادقیه و امام خمینی می توانید لمس کنید.
در حالی که روز به روز هوای تهران آلوده تر می شود، اتوبوس های شرکت واحد هوا را ناسالم تر می کنند و انگار نه انگار...
ترافیک روز به روز بیشتر می شود و باز هم پارکینگ    می فروشید و معوضی نمی سازید.
ساخت و ساز طبقات خلاف هم از صدقه سر کمیسیون ها و دریافت مبالغی در ازای فروش قانون  به عادت بسیاری از سازندگان تبدیل شده است.
بافت فرسوده هم روز به روز فرسوده تر می شود و خبری از نوسازی نیست.

جناب آقای شهردار؛
 اصرار شما به آراستن مبلمان شهری با چنین میانبرهایی، بیشتر به پنهان کردن سوال شباهت دارد تا پاسخ. بهتر نیست با دلایل ازدیاد دست فروش ها و دوره گردها کمی تخصصی تر روبرو  شویم؟ به نظر میرسد فراموش کرده اید که مشکلات اقتصادی امان مردم را بریده است.

نویسنده : سام بوربور

منبع : نشریه داخلی جمعیت

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency