امروز: 30 - 01 - 03 | میلادی 2024 - 04 - 18

"استفاده نظامی از کودکان" امر جدیدی نیست با این حال آمار دقیقی در این مورد یافت نمی شود؛ اعداد و ارقام تمام مدت تغییر می کنند، چرا که دولتها یا گروه های مخالف دولت همواره منکر استفاده نظامی از کودکان هستند. با این حال همین امروز  ده ها هزار کودک زیر 18سال؛ دختر و پسر، در نیروهای نظامی به عنوان سرباز  خط مقدم، پیام رسان، جاسوس، سپر انسانی، خدمتکار یا برده جنسی به کار گرفته می شوند.استفاده ی نظامی داعش از کودکان و پخش وقیحانه ویدئو های آموزشی، مقوله "کودک سرباز" را پیشِ چشم آورده است. در حقیقت جنگ داخلی سوریه ُبعد جدیدی از جنایت را با کمک رسانه ها و اینترنت به دنیا نشان داده است. کودکان سرباز دیگر عکس یا خبری نیستند که روزنامه را کنار بگذارید یا سرتان را برگردانید. ویدیو ها از پرورش نسل جدیدی می گویند که از خون آغاز     می شود؛ حقیقتی که به روزمرگی کشنده جامعه ی  محو دیوار مهربانی  و  رسانه ی دروغگو، نیشخند می زند.
استفاده نظامی از کودکان نمود دیگری از کار کودک است. شرکت اپل کودکان را در معادن آفریقا به کار می کشد و داعش کودکان را با شست و شوی مغزی تبدیل به ماشین آدم کشی می کند
استفاده نظامی از کودکان نمود دیگری از کار کودک است. شرکت اپل کودکان را در معادن آفریقا به کار     می کشد و داعش کودکان را با شست و شوی مغزی تبدیل به ماشین آدم کشی می کند. کودک کارگر ارزانِ کارگاه و کارخانه ها و  سرباز ارزان  و گوش به فرمان میدان جنگ است. سربازی که تشنه یادگیری است و مغزش تمام داده های شما را جذب می کند، کم توقع است و به راحتی خدایی که برایش تعریف شده را بدون طلب حقوق باور می کند.
برخی از کودکان به نیروهای نظامی ملحق می شوند تا نجات پیدا کنند. چراکه اعضاء خانواده شان در جنگ کشته یا دستگیر  شده اند، مدارس تعطیل شده و دیگر کشاورزی وجود ندارد؛ پس در این شرایط اسلحه به دست گرفتن تنها راه نجات است. برخی به زور اسلحه و تهدید به خدمت در می آیند. در گوانتانامو کودکان از خیابان، خانه، مهمانی و کلیسا با خشونت جمع آوری   می گشتندو در برخی موارد به کودکان آرامبخش یا آمفتامین داده می شد تا در برابر درد بی حس شوند و جسارت بیشتر پیدا کنند. کودکان افغان امروزه به طور منظم توسط گروه های مختلف چون طالبان، داعش، نیروهای پلیس ملی و محلی به کار گرفته می شوند.
 گروه های نظامی از قصد کودکان را مجبور به وحشیگری می کنند تا تبدیل به سربازان ظالمتری شوند.
کودکان افغان به علت فقر، بیکاری، عدم دسترسی به آموزش و بی قانونی جذب میادین جنگ می شوند. طالبان 18 سال است که براساس گزارش سازمان ملل در حال سربازگیری از میان کودکان است. طالبان با وعده بهشت و استفاده از باور پذیری کودکانه، از آنها در حملات انتحاری استفاده می کند. گروه های نظامی از قصد کودکان را مجبور به وحشیگری می کنند تا تبدیل به سربازان ظالمتری شوند.
قوانین بین المللی
قوانین بین المللی برای حمایت از کودکان در مقابل استفاده نظامی عبارتند از:

•    1989 پیمان نامه حقوق کودک
•    1999پیمان نامه سازمان جهانی کار، ماده 189 ، بدترین اشکال کار کودک
•    2000 مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
•    2005 قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت
•    2009 قطعنامه 1882 شورای امنیت
•    2011 قطعنامه 1998 شورای امنیت

بر اساس مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ مصوب سال 2002 ماده اول «دولتهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را جهت تضمين عدم شرکت افراد زير 18 سال در نيروهاي مسلح براي شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.»  به نقل از کمپین  بین المللی کودک سرباز  هم اکنون دو سوم دولتهای جهان قانون منع شرکت افراد زیر18سال در جنگ را به رسمیت می شناسنند. اما قوانینی این چنینی که برای اجرای آن هیچ گونه تضمینی وجود ندارد، راه به جایی نمی برند. 
دولتهای درگیر جنگ اصولاً استفاده نظامی از کودکان را انکار می کنند و  نیروی مخالف خود را  به سربازگیری متهم می کنند. در حالی که  همه طرفهای جنگ، اکثراً در حال استفاده از کودکان هستند؛ از سودان تا خاورمیانه و امریکای لاتین یک قصه جریان دارد. دستهای همه آلوده به خون است کودکان از هر سمت کشته می شوند،   طعمه ی حملات انتحاری گشته و آموزش می بینند که چگونه بکشند.
ایالت متحده به عنوان کشوری که ادعای حمایت از  کودکان را دارد جریان استفاده نظامی از کودکان را نادیده  می گیرد.
ایالت متحده به عنوان کشوری که ادعای حمایت از  کودکان را دارد جریان استفاده نظامی از کودکان را نادیده  می گیرد. به نقل  از واشنگتن پست دولت امریکا ادعا می کند که از پدیده ی کودک سرباز چشم پوشی نمی کند، در حالیکه به کشورهای همچون سودان جنوبی  که از کودکان استفاده نظامی می کنند، تسهیلات جنگی می فرستد. از سوی دیگر گروه هایی چون داعش و طالبان از هیچ قانونی جز کتابشان پیروی نکرده و دولتها نیز با حفظ ظاهر همیشه راهی برای دور زدن قوانین حقوق بشری  این چنینی پیدا می کنند.
به گزارش سازمان ملل میزان جذب و به کارگیری کودکان به عنوان سرباز در سال ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است.
به گزارش سازمان ملل میزان جذب و به کارگیری کودکان به عنوان سرباز در سال ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است. گروه های چون بوکو حرام و داعش کشورهای در گیر جنگ شامل افغانستان، کنگو، سومالی، سوریه، نیجریه، عراق و سودان هزاران کودک را به خدمت گرفته اند.


کودکان مجبور به سر بریدن و کشتار می شوند، به عنوان سپر انسانی و بمبگذار انتحاری استفاده می شوند. این جنایات چنان تاثیراتی بر کودکان می گذارد که تا نسلها ادامه پیدا خواهد کرد. کودکانی که از جنگ زنده بیرون می آیند، دچار آسیب های روحی و فیزیکی قابل توجهی می شوند.آسیبهایی که به قیمت کودکی و زندگی آنها تمام می شود. به گفته کارشناسان برای احیای کودکان سرباز نیاز به زمان و پول قابل ملاحظه ایی است. اینکه چند درصد فرصت احیا پیدا می کنند، قصه ای دیگر است.
تا زمانی که جنگ، کسب و کار پر درآمد و سود آور محسوب شود و کودکان، سربازان ارزان این میدان؛آیا پایانی برای این جنایت وجود دارد؟
تا زمانی که جنگ، کسب و کار پر درآمد و سود آور محسوب شود و کودکان، سربازان ارزان این میدان؛آیا پایانی برای این جنایت وجود دارد؟


نویسنده : فرانک جواهری

منبع : نشریه داخلی جمعیت

فیسبوک

ساندکلاد

رادیو جمعیت

عضویت

All Rightes Reserved © | Created And Designed By: Firemode Studio / Agerin Agency